Páteř a její nemoci

Moderní způsob života sebou nese nepříjemný nešvar spojený s bolestmi zad. A proč se poslední dobou tato nepříjemnost objevuje čím dál častěji? Odpověď je v celku jednoduchá, žijeme stylem, na nějž naše tělo není vůbec stavěné. Vezmeme-li v úvahu, že pro většinu savců je přirozená chůze po čtyřech, tak tvoří člověk a jeho vzdálení příbuzní opy výjimku. A daní za chůzi po dvou nám jsou potíže s páteří.


Páteř je podstatnou součástí kostry obratlovců, jenž udržuje tělo ve správné poloze a chrání míchu, jenž je v ní uložena. Odborný název je columna vertebralis, českému pojmenování vděčí modlitbě otčenáš. Ta začíná spojením Pater noster, jenž se později přeneslo do souvislosti s růžencem, jehož struktura vzdáleně připomínala uspořádání páteře. Ta je pro lepší pružnost dvakrát esovitě zakřivená, tvořena 33 nebo 34 obratli. U jednotlivých obratlů rozlišujeme tělo, oblouk a výběžky. Oblouk společně s tělem tvoří otvor, jímž je vedena mícha. Výběžky odstupují z obratlového oblouku. Běžně můžeme nahmatat trnový výběžek, který směřuje dozadu. Příčné výběžky směřují do stran a slouží pro upevnění svalů, případně žeber. Čtveřice kloubních výběžků míří v párech nahoru a dolů a stará se o pohyblivé spojení jednotlivých obratlů páteře. Ty jsou vzájemně propojeny klouby, vazy a meziobratlovými ploténkami.


Krční páteř je tvořena sedmi obratli, z nichž první pár má unikátní tvar. Nosič se odlišuje absencí trnového výstupku a celkově protáhlými ploškami s rozšířeným otvorem. Na něho naléhající čepovec má naopak o jeden výběžek navíc. Svojí výjimečností nám dovolují vysokou pohyblivost. Této části páteře vděčíme za velké procento bolesti hlavy. Povětšinou je však způsobována ochablostí přilehlého svalstva, avšak příčinou může být i akutní blok páteře. K němu dochází v závislosti na přeležení či prudkém pohybu hlavou. Zasažení ploténky se projevuje ostrou bolestí, jenž nutí držet hlavu v úlevové pozici, neboť jakýkoliv pohyb působí bolestivě.


Hrudní páteř tvoří 12 obratlů, vyznačují se mohutnějším tělem polokruhového tvaru, na něž jsou klouby připevněna žebra. Ty jsou právě příčinou potíží, dojde-li k jejich zablokování, projevují se bolestí zad a hlavy. Nejmohutnější a také nejvíce namáhanou částí je bederní páteř. Těchto lumbálních obratlů máme v těle pět, u nichž je patrné zakrnění příčných výběžků. Obtíže s touto částí zad jsou poměrně rozšířené. Bolest může způsobovat nejen zakrnělé svalstvo, ale i ústřel či dokonce vyhřezlá plotýnka. Ústřel nebo-li houser je častým následkem větší zátěže či prochladnutí zad. Projevuje se ztuhlostí, únavou a hlavně prudkou bolestí. Páteř je zablokovaná a nedovoluje změnu polohy.


Křížovou páteř tvoří pětice sakrálních obratlů, jenž srůstají do křížové kosti. Na ni doléhají ještě kostrční obratle, jejich počet se v závislosti na embryonálním vývoji pohybuje mezi 4 a 5 kusy. Tyto obratle mohou srůstat v kostrč, jenž je s křížovou oblastí propojena chrupavčitým kloubem. U něj v případě pádu může dojít k bolestivému vykloubení, avšak důležitou úlohu sehrává zejména při porodu. Vlivem změny hladiny hormonů dochází k jeho změkčení, což umožňuje větší roztažení pánve.


Na zdraví a pružnosti páteře se poté odrážejí mnohé skutečnosti spojené s naším životem. Vlivem stárnutí a jejího přetěžování dochází k opotřebování meziobratlových plotének. Tyto gelovité destičky působí jako tlumič nárazů, které však postupem času ztrácí na síle. Jejich přetěžování může vést až k vyhřeznutí, během něhož se sníží průsvit páteřního kanálu. To vede k uskřinutí nervu vyvolávajícího silné bolesti zad. K nápravě se nejprve využívá rehabilitačních cvičení, po jejichž selhání přichází teprve na řadu operační zákrok. Zdraví páteře taktéž přímo souvisí s dalšími orgány, zejména potom se střevy, ledvinami a játry. Ledviny a játra usměrňují hospodaření organismu s minerály a pokud je z nějakého důvodu narušené jejich fungování, ovlivní to i všechny kosti. Vlivem úbytku vápníku dochází k řídnutí kostí, jenž jsou křehké a snadno se lámou. U páteře dochází k jejímu sesedání a ztrátě pohyblivosti doprovázené bolestí zad.